MIJN PLAN

IMG_1162_edited.jpg

MEER DE STRAAT OP

voor een zichtbare vereniging

Als politieke jongerenorganisatie hebben wij als doel om voor de belangen van jonge mensen op te komen. Nu is de tijd om deze rol echt te pakken. Van volkshuisvesting tot aan klimaat: jongeren hebben op dit moment weinig te verliezen en veel te winnen. Toch hebben wij ons als vereniging de laatste jaren te weinig laten horen over de thema's die ons aan het hart gaan. Ik wil, met het politiek programma onder de arm, zorgen dat de JS zichtbaarder is en zich vol overtuiging laat horen voor een linkse, sociaaldemocratische samenleving.

Ik wil dit doen door samen met het bestuurslid Politiek & Acties structureler in te zetten op acties en politieke initiatieven. De nieuwe functieprofielen geven ons de ruimte om meer met onze idealen naar buiten te treden en hier maak ik maar al te graag gebruik van. Politieke uitingen krijgen als het aan mij ligt topprioriteit van het landelijk bestuur en worden professioneler aangepakt. Leden en werkgroepen zullen vaker gevraagd worden om hun input te leveren, waardoor het politiek programma actueel blijft. Hier kan het bestuur dan weer mee aan de slag.

 

Met mij als voorzitter zullen we vaker de straat op gaan, vaker proberen het nieuws te halen via sociale media en persberichten en ook zelf problemen agenderen in plaats van alleen maar te reageren op de actualiteit. De JS zal weer echt een politieke organisatie worden en dit ook laten zien aan de wereld.

Crowd with Masks

GROTERE DIVERSITEIT

voor een vereniging voor iedereen

De JS is een organisatie waar iedereen zich welkom, veilig en gerepresenteerd moet voelen. Hoewel we de afgelopen tijd al veel stappen hebben gezet om dit doel te bereiken, is er nog altijd veel werk te doen. Vaak zijn mannelijke en/of witte stemmen nog te dominant bij congressen en andere activiteiten. Soms creëert dit zelfs een onprettige of onveilige sfeer voor mensen die niet tot die groepen behoren. Ik ben daarom blij om te zien dat er dit jaar verschillende initiatieven zijn gelanceerd om de vereniging inclusiever te maken. Denk hierbij aan de feministische brainstorm van eerder dit jaar of het ontstaan van het Regenboog Netwerk.

 

Als voorzitter wil ik samen met de leden het bewustzijn over diversiteit vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door meer brainstormsessies over verschillende diversiteitsthema's te organiseren - en er specifiek op in te zetten dat ook leden die niet tot een minderheidsgroep behoren hiernaartoe komen. Hier is ook een taak weggelegd voor de commissaris toegankelijkheid - diversiteit zorgt immers ook voor een toegankelijkere vereniging.

 

Daarnaast wil ik via rolmodelcampagnes ervoor zorgen dat wij meer oog hebben voor diversiteit als we leden werven en activeren. Wat je niet ziet kan je niet zijn, dus wij hebben de taak om actiever leden te werven met een grotere afstand tot de jongerenpolitiek. Zo wordt de JS meer een vereniging waar iedereen wordt gehoord.

Rocket Launch

DOORGROEIEN

naar een vereniging met 3000 leden

Hoe meer leden actief zijn binnen de JS, hoe beter. Als vereniging zijn we een leerschool voor jong politiek talent en een podium voor jongeren om zich te ontplooien en gelijkgestemden te leren kennen. Bovendien moet de JS een plek zijn waar politieke debatten worden gevoerd en standpunten worden bepaald. Al deze onderdelen van onze vereniging worden naar een hoger niveau getild door een groter en meer divers ledenbestand. We zorgen voor meer ervaringen en perspectieven binnen de vereniging en verhogen onze menskracht. Samen zijn we luider!

Om dit te bewerkstelligen wil ik als voorzitter vol gaan inzetten op ledenwerving. Ik wil erop inzetten dat de afdelingen met het minste aantal leden harder groeien, zodat ook daar een actiever verenigingsleven ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld met campagnes rondom lokale helden. Zoals eerder aangegeven wil ik ook door middel van rolmodelcampagnes ondervertegenwoordigde groepen voor onze vereniging aanspreken.

Image by Hannah Busing

MET DE AFDELINGEN

samenwerking en toegankelijkheid

Afdelingen zijn de organen binnen onze vereniging die het dichtste bij onze leden staan. Zij organiseren activiteiten die dicht in de buurt zijn en soms ook over lokale thema's gaan. Afdelingen zijn voor menig lid een vriendengroep of zelfs een tweede thuis.

Het is om deze reden dat ik als voorzitter zoveel mogelijk met de afdelingen wil samenwerken. Zo wil ik het één-op-één contact tussen afdelingen en het landelijk bestuur vergroten om er zo voor te zorgen dat afdelingsbesturen snel aan de bel kunnen trekken als ze ergens tegenaan lopen. Ik zal daarom zo toegankelijk mogelijk zijn voor de afdelingsbesturen, bijvoorbeeld door bij afdelingen op de koffie te komen en fysiek het gesprek aan te gaan.

 

Verder wil ik afdelingen meer betrekken bij het organiseren van acties en campagnes vanuit het landelijk bestuur. Zo kan het landelijk bestuur bijvoorbeeld in een stad samen met de lokale afdeling een actie organiseren, of kan het landelijk bestuur juist ondersteunen bij acties die de afdelingen zelf organiseren. Door lokale en landelijke krachten te bundelen kunnen we zowel  politiek als organisatorisch veel sterker staan.

Image by Bud Helisson

TRANSPARANT BESTUUR

samenwerken met de Raad van Advies

Transparantie is alles. Het afgelopen jaar is er op momenten veel onduidelijkheid geweest over problemen waar leden maar vooral afdelingen tegenaan liepen. Een gebrek aan communicatie vergroot de afstand tussen het landelijk bestuur en de rest van de vereniging, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Om dit tegen te gaan wil ik zoveel mogelijk duidelijkheid geven over eventuele problemen of klachten, mochten die ontstaan. Ik beloof niet dat ik alle problemen meteen kan oplossen, maar zal wel duidelijker en eerlijker zijn over het proces en de verwachtingen van het bestuur. Om te zorgen dat ik als voorzitter bereikbaar ben voor álle leden, zal ik minimaal één uur per week vrij maken om te bellen met leden die vragen of ideeën hebben - of gewoon willen bijkletsen.

Daarnaast wil ik als voorzitter de samenwerking met de Raad van Advies omarmen. In elke functie die ik voor de JS heb vervuld heb ik veel gehad aan het advies van mijn voorgangers of bestuurders uit andere verenigingen. Niemand heeft alle kennis in handen, en dat maakt een adviesorgaan als de RvA waardevol. Ik kijk daarom uit naar de tips en tricks die de leden van de RvA mij en het volgende bestuur gevraagd en ongevraagd zullen geven.